• Μουσικοκινητική Αγωγή

 • Ρυθμική Αγωγή

 • Κουκλοθέατρο

 • Προγραφικές-Προμαθηματικές Δραστηριότητες

 • Προετοιμασία για το Νηπιαγωγείο

 • Θεατρικό Παιχνίδι

 • Ελέυθερο Παιχνίδι

 • Εικαστικό Παιχνίδι

 • Δραματοποίηση

 • Χειροτεχνίες-Κατασκευές

 • Μαθήματα Αγγλικών σε όλα τα παιδιά

 • Διαθεματικές εργασίες (Project) για ποικίλα θέματα