Εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπαρχούν κενές θέσεις.

Στον παιδικό σταθμό, εγγράφονται παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είτε με μηνιαία δίδακτρα είτε με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής είτε με το πρόγραμμα Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Για την εγγραφή του παιδιού σας, θα πρέπει να προσκομίσετε το συντομότερο δυνατόν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία διατηρούνται στο αρχείο του παιδικού σταθμού:

  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή Πιστοποιητικό Γέννησης

  • Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού (Θα κρατήσουμε φωτοαντίγραφο των εμβολίων)

  • Βεβαίωση Παιδιάτρου (Θα πρέπει να αναγράφει ότι το παιδί είναι υγιές, έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια και μπορεί να φιλοξενηθεί σε παιδικό σταθμό)

  • Συμπληρωμένη η Ατομική Καρτέλα Στοιχείων Παιδιού (Θα τη λάβετε από τον παιδικό σταθμό ή θα την εκτυπώσετε από το site)

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Αίτηση Εγγραφής Παιδιού (Θα τη λάβετε από τον παιδικό σταθμό ή θα την εκτυπώσετε από το site)

Πριν συγκεντρώσετε τα παραπάνω δικαιολογητικά, απευθυνθείτε στη διεύθυνση του παιδικού σταθμού για να ενημερωθείτε για την ύπαρξη θέσεων την παρούσα χρονική στιγμή. Επιπλέον, θα ήταν καλό να επισκεφτείτε τον παιδικό σταθμό, κλείνοντας ραντεβού στα τηλέφωνά μας, ώστε να δείτε τους χώρους μας και να μιλήσετε με τη διεύθυνση για να λύσετε όλες σας τις απορίες.

Τις πρώτες ημέρες του σχολικού έτους, οι γονείς παραλαμβάνουν αντίγραφο της αίτησης εγγραφής, καθώς και έντυπο με τον κανονισμό λειτουργίας του παιδικού σταθμού και τις αργίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε!

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση

Κατεβάστε τα δικαιολογητικά προς συμπλήρωση σε μορφή PDF: