Εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπαρχούν κενές θέσεις. Στον παιδικό σταθμό, εγγράφονται παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είτε με μηνιαία δίδακτρα είτε με το Πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών» (Voucher μέσω ΕΣΠΑ). Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με γονείς που η εργασία τους παρέχει επίδομα για παιδικό σταθμό.

Για την εγγραφή του παιδιού σας, θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία διατηρούνται στο αρχείο του παιδικού σταθμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή Πιστοποιητικό Γέννησης (στα Ελληνικά)

  • Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού (Θα εκτυπώσουμε φωτοαντίγραφο)

  • Βεβαίωση Παιδιάτρου (Θα πρέπει να αναγράφει ότι το παιδί είναι υγιές, έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια και μπορεί να φιλοξενηθεί σε παιδικό σταθμό)

  • Συμπληρωμένη η Ατομική Καρτέλα Στοιχείων Παιδιού (Θα τη λάβετε από τον παιδικό σταθμό ή θα την εκτυπώσετε από το site)

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Αίτηση Εγγραφής Παιδιού (Θα τη λάβετε από τον παιδικό σταθμό ή θα την εκτυπώσετε από το site) [Για εγγραφές με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Προώθηση και Υποστήριξη Παιδιών» υπογράφεται ειδική σύμβαση και εξουσιοδότηση]

Πριν συγκεντρώσετε τα παραπάνω δικαιολογητικά, απευθυνθείτε στη διεύθυνση του παιδικού σταθμού για να ενημερωθείτε για την ύπαρξη θέσεων την παρούσα χρονική στιγμή. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να επισκεφτείτε τον παιδικό σταθμό, κλείνοντας ραντεβού στα τηλέφωνά μας, ώστε να δείτε τους χώρους μας και να μιλήσετε με τη διεύθυνση για να λύσετε όλες σας τις απορίες.

Τις πρώτες ημέρες του σχολικού έτους, οι γονείς παραλαμβάνουν αντίγραφο της αίτησης εγγραφής, καθώς και έντυπο με τον κανονισμό λειτουργίας του παιδικού σταθμού και τις αργίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.